Polityka prywatności

INFORMACJE PODCZAS ZAPISU NA NEWSLETTER
 • Administratorem Twoich danych osobowych będę ja, Jan Szpil. Możesz skontaktować się ze mną poprzez email: kontakt@jogajana.pl.
 • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda, wyrażona poprzez kliknięcie checkboxa w formularzu zapisu do newslettera, którą potwierdzisz, klikając w link.
 • Celem przetwarzania Twoich danych osobowych (imienia i adresu email) jest odbiór nagrania, zapis i wysyłka newslettera.
 • Twoje dane zostaną zapisane w bazie systemu MailerLite i będą przechowywane na serwerze znajdującym się na Litwie (UE). MailerLite posiada certyfikat bezpieczeństwa przechowywania informacji (ISO 27001) oraz certyfikat zarządzania usługami IT (ISO 20000), dzięki czemu można mieć pewność, że dane subskrybentów są u nich bezpieczne.
 • Twoje dane będą przetwarzane przez czas wysyłki newslettera. Rezygnacja z otrzymywania newslettera spowoduje automatyczne usunięcie danych z bazy.
 • Będziesz mieć prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 • W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania tego newslettera.
 • Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.
 • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać newsletter.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Jan Szpil, Anczyca 11/4, 30-203 Kraków, kontakt@jogajana.pl

§1 DANE OSOBOWE
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze, m.in. poprzez formularz zapisu na newsletter.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

 4. Administrator korzysta z systemu mailingowego MailerLite. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
§2 PLIKI COOKIES
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
§3 INNE TECHNOLOGIE

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Disqus – w celu zarządzania komentarzami oraz statystycznym w odniesieniu do treści na Stronie,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
§4 LOGI SERWERA
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.